tag

Agata Superczy

Sports Hall in Poznan / Neostudio Architekci

Courtesy of Neostudio Architekci Architects: Neostudio Architekci Location: Poznań, Poland Design Team: Bartosz Jarosz, Pawe³ Œwierkowski, Agata Dziemiañczyk, Miros³aw Wojcieszak, Bartosz Wojciechowski, Maciej Witczak, Agata Superczyñska Area: 2098.0 sqm Project Year: 2013 Photographs: Courtesy of Neostudio Architekci Client: Academy of Physical Education in Poznan Site Area: 49 576 m2 Courtesy …