tag

فضای شهری

طراحی شهری و ایمنی ترافیک و حمل و نقل شهری

طراحی فضای شهری، زیبایی شناسی و ایمنی

فضای شهری جایی است که تعاملات اجتماعی و جنب و جوش شهری در آنها به اوج می رسد. فضاهای شهری گویای نوع زندگی، طرز تفکر، سطح اقتصادی، نوع روابط اجتماعی و سایر اشتراکات ذهنی و عینی شهروندان در مقیاس شهر هستند و محصول رشد تدریجی و روند طبیعی تغییرات و …

urban-space-aspects

مؤلفه‌های محيط و فضای شهری

فضاي زیست انسان مانند هر پديده‌اي در جهان هستي داراي فرم و محتوا مي‌باشد. تلقی رایج آن است که فرم همان شكل، و محتوا همان عملكرد است. البته هيچ فرمي را بدون محتوا نمي‌توان تصور كرد و محتوا را نمي‌توان بدون فرم تصور كرد. محتوا، موضوع، معني و مفهومي است …

ضوابط و مقررات شهرسازی

نظام كنترل و هدايت فضاي شهري

محصول نهايي فرايند طراحي فضاي شهري، منحصر به ارائه تعدادي نقشه يا پرسپكتيو نمي‌گردد يا به قول پيترهال توليد ترسيماتي خوب براي چسباندن روي ديوار نيست. آنچه نهايتاً از كل فرايند بايد حاصل شود، نظام كنترل و هدايت فضاي شهري مورد طراحي مي‌باشد. در واقع نقشه‌ها و پرسپكتيوها بيان تصويري …

شهر-شب

شهر شب: سرزندگی و فعالیتهای شبانه

محدود بودن ساعات كاري موجب مشكلات فراواني براي شهرها مي شود كه از آن جمله مي توان به افزايش ترافيك  و شلوغ شدن اماكن عمومي مانند مراكز تفريحي و فروشگاه ها در ساعات مشخصي از شبانه روز اشاره نمود. در سالهاي اخير گرايش به فعاليت در ساعات غيرمعمول در شمار …

محرمیت و اشرافیت فضا

گفتاری پیرامون اصل محرميت و اشرافیت

برای شناخت بهتر مفهوم “محرمیت” آن را در قالب دو عامل مهم و مؤثر بر آن موردبررسی قرار می‌دهیم: سلسله‌مراتب محرمیت (محرم شدن فضا) به معنای سلسله‌مراتب خصوصی شدن فضا از فضای کاملاً عمومی در شهر تا فضای کاملاً خصوصی (خانه) هست. پدیده اشراف که به معنای دید به فضای …