tag

آلودگی هوای اصفهان

آلودگی هوای تهران

راهبردهای مواجهه با آلودگی هوای شهرها

امروزه آلودگی هوا، صدا، آب، خاک، الکترومغناطیس و نور شهرهای کشورمان حادتر از آن چیزی است که بسیاری از ما حتی قادر به تصور آن باشیم. سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوا را مهم‌ترین خطر برای سلامت محیط زیست عنوان کرده است اما هنوز دغدغه بسیاری از ما این نیست. تصاویر …

آلاینده های شهری

بررسی انواع آلاینده های محیط زیست شهری

آلودگي عبارت است از هرگونه تغيير در اجزاء متشکله محيط بطوريکه استفاده پيشين از آنها ناممکن گردد و يا حيات و منافع موجودات زنده به مخاطره افتد  ماده آلوده کننده ماده اي است که داراي غلظتي بيش از غلظت طبيعي باشد به نحوي که بر روي موجودات زنده اثر نامطلوب …

figure 3

آلودگی هوای کلانشهرها و راهکارهای مقابله با آن

مسأله آلودگی هوا اگر یکی از حادترین مسایل ناشی از تمدن صنعتی نباشد بدون شک یکی از بغرنج ترین آنهاست. آلودگی هوا همواره در شرایط بحرانی منجر به مرگ و میر انسان‌ها شده است. آمار بین المللی خسارات ناشی از آلودگی هوا نشان می‌دهد که بیماری ناشی از آلودگی هوا …