tag

آلودگی هوای اراک

آلودگی هوای تهران

راهبردهای مواجهه با آلودگی هوای شهرها

امروزه آلودگی هوا، صدا، آب، خاک، الکترومغناطیس و نور شهرهای کشورمان حادتر از آن چیزی است که بسیاری از ما حتی قادر به تصور آن باشیم. سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوا را مهم‌ترین خطر برای سلامت محیط زیست عنوان کرده است اما هنوز دغدغه بسیاری از ما این نیست. تصاویر …

آلاینده های شهری

بررسی انواع آلاینده های محیط زیست شهری

آلودگي عبارت است از هرگونه تغيير در اجزاء متشکله محيط بطوريکه استفاده پيشين از آنها ناممکن گردد و يا حيات و منافع موجودات زنده به مخاطره افتد  ماده آلوده کننده ماده اي است که داراي غلظتي بيش از غلظت طبيعي باشد به نحوي که بر روي موجودات زنده اثر نامطلوب …