category

پژوهش اقتصاد شهری, صفحه 2

تراکم-در-شهرسازی

تحلیلی بر آثار افزایش تراکم های شهری

این روزها افزایش تراکم در شهرهای کشور و رواج پدیده تراکم فروشی که همه شهروندان را با شیوه جدیدی از زندگی به همراه ناهنجاری های خاص خود آشنا نموده است، و نادیده گرفته شدن طرح های شهری برای دو دهه، و رشد بی رویه افقی شهرها و بروز حلبی آبادها …

تحقیق-مورد-پژوهی

مورد پژوهی و کاربردهای آن

 استیک (stake) “مورد”را به عنوان یک “چیز خاص پیچیده و در حال کار” توصیف می کندکه یک سیستم محدود است. “مورد، یک سیستم یکپارچه است. اجزاء ممکن است کارکرد خوبی نداشته باشد و اهداف ممکن است مبهم باشد، اما آن یک سیستم است. نمونه هایی از سیستم ها شامل یک …

Solution-Economy

جایگاه منابع درآمدی شهرداری در قانون

با نگاهی مختصربه تجارب جهانی در زمینه نحوه تأمین منابع مالی شهرداری‌ها، این مهم آشکار می‌شود که بسیاری از مشکلات اساسی “تأمین منابع مالی شهرداری‌ها در ایران” به روشن نبودن جایگاه این مبحث در قوانین اقتصاد عمومی کشور مربوط است. در واقع جایگاه شهرداری‌ها در ساختار اداری کشور تاحدی مبهم …

منابع-مالی-شهرداری

کدهای درآمدی تفصیلی شهرداری های کشور

با توجه به وظایف شهرداری‌ها که در ماده 55 قانون شهرداری به تفصیل آمده است باید گفت وجوهی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند برای تأمین مالی خدماتی است که قانون بر عهده آن‌ها واگذار کرده است. در عین حال جهات مشترکی بین مالیات و عوارض وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، مبنای …

city-economy

بررسی مفاهیم امور مالی و اعتبارات شهری

یکی از مسائل مهمی که عموم مهندسان معماری، شهرسازی و عمران با آن مواجه هستند شناخت مفاهیم مرتبط با امور مالی شهرداری ها است و از آنجا که بسیاری از طرح ها و پروژه های توسعه شهری در ارتباط مستقیم با این مفاهیم قرار دارند آشنایی نسبی با کلیدواژگان امور …