author

دکتر خدابخشی

شب یلدا ایرانی

درآمدی بر شب یلدا در فرهنگ ایرانی

آنچه از سنت­های گذشته ایرانیان به امروز رسیده است، آئین خاصی است که با هدف ویژه ای برگزاری می­شده است و ایرانیان امروز آن را جشن می­گیرند، شادی می کنند و بهانه ای دارند برای گردهم آمدن. مراسمی که ما امروز به وسیله آنها جشن و سرور برگزار می کنیم …

وندالیسم شهری

وندالیسم و تاثیرات آن در فضای شهری

امروزه وندالیسم خصوصاً برای کسانی که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت زندگی می‌کنند واقعیتی تلخ ودر عین حال گریزناپذیر است و تقریباً همه ما و تقریبا هر روز شاهد عوارض این معضل اجتماعی هستیم. ونداليسم از واژه وندال، نام قومي از اقوام ژرمن ـ اسلاو گرفته شده است، آنها در …