شهر شب: سرزندگی و فعالیتهای شبانه

محدود بودن ساعات كاري موجب مشكلات فراواني براي شهرها مي شود كه از آن جمله مي توان به افزايش ترافيك  و شلوغ شدن اماكن عمومي مانند مراكز تفريحي و فروشگاه ها در ساعات مشخصي از شبانه روز اشاره نمود. در سالهاي اخير گرايش به فعاليت در ساعات غيرمعمول در شمار زيادي از شهرهاي بزرگ جهان افزايش يافته است و بسياري از واحدهاي تجاري، صنعتي و تفريحي به صورت شبانه روزي فعاليت مي كنند.

شهر-شب

در حقيقت جوامع شهري امروز به مانند ديروز يا جوامع روستايي نيستند؛ چرا كه در برخي از جوامع روستايي به دليل يك سنت قديمي و حرفه كشاورزي كه روستائيان دارند، صبح‌هاي زود از خواب بيدار مي‌شوند، در ابتداي شب نيز به خواب مي‌روند و چنانچه نيازي هم داشته باشند به دليل آنكه خود توليدكننده هستند، نيازهايشان در هر ساعت از شبانه‌روز از سوي خودشان رفع مي‌شود. اما امروزه زندگي در كلانشهرهاي بزرگ و پرجمعيت مشكلات عديده‌اي را براي ساكنان اين شهرها به دنبال دارد. پيوند امروزه مردمان كلانشهرها با مدرنيته و ماشيني شدن زندگي‌ها باعث شده تا اعضاي يك خانواده به دليل مشغله‌هاي فراوان كمتر در ساعات روز در كنار يكديگر باشند و بيشتر در ساعت‌هاي پاياني شب در كنار يكديگر جمع شوند.

وجود مراكز خريد، تفريحي و خدماتي شبانه‌روزي به حتم مي‌تواند علاوه بر استفاده بهينه خانواده‌ها از زمان، در روحيه‌شان نيز تأثيرگذار باشد و استحكام خانواده‌ها را نيز تقويت بخشد.امروزه بسياري از شهرهاي پيشرفته دنيا، زندگي شبانه (Night life) را تجربه مي‌كنند، به‌طوري كه زندگي 24 ساعته، امروزه ديگر بخشي از زندگي‌ آنها را تشكيل داده است.

از قرن نوزدهم به بعد و در پي نظم ناشي از انقلاب صنعتي و توسعه بعدي آن يك سازمان يافتگي اجتماعي بر گرد زمان كار شكل گرفت و كم كم تمام رفتارهاي اجتماعي، خدمات اوقات فراغت و غیره را تحت تاثير قرار داد و تا امروز ادامه يافته است در شهرهاي امروز بخش اصلي خدمات اوقات فراغت و فعاليت هاي اجتماعي ، فرهنگي بر اساس نظم زماني ترسيم شده بر پايه ساعت كاري انجام مي گيرد زيرا اكثريت مردم حقوق بگيرند و بنابراين ناچار به تبعيت از زمانهاي حاشيه اي كار مثل غروب ها آخر هفته و تعطيلات رسمي هستند.

اين زمانبندي رفتاري اختلال های كاركردي اجتماعي زيادي ايجاد كردند كه در زمينه هايي چون تحرك شهري (راهبندان ها) سرگرمي ها (انباشت و ازدحام دربرخي زمانها ، دوره ها، آخر هفته ها و هزينه هاي ناشي از آنها) و به طور كلي در زندگي روزمره ديده مي شود اين امر سبب پديد آمدن احساس گسترده اي مي شود كه مردم امروز دارند احساس كمبودوقت و همچنين انگيزه بزرگي را براي مديريت برساختارهاي زماني به وجود مي آورد اين امر اهميت زمان غروب و شب را به عنوان زماني براي فراغت و فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي نشان مي دهد.

ارائه دیدگاه غیرفعال است